Wyniki oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że zakończono ocenę formalną pomysłów złożonych w konkursie GENERATOR INNOWACJI.Sieci wsparcia. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej i zestawienie listów odrzuconych na etapie oceny formalnej.