Wyniki oceny merytorycznej etapu rozmów

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną pomysłów – etap rozmów, złożonych w konkursie „GENERATOR INNOWACJI. Sieci wsparcia”. Poniżej zamieszczamy zestawienie pomysłów zakwalifikowanych do III etapu wraz z listą rankingową. Do III etapu rekrutacji – warsztatów GENERATOR POMYSŁÓW zakwalifikowaliśmy 56 pomysłów (projekty, które otrzymały 75 pkt i więcej).