Baza wiedzy

Możliwe kierunki rozwiązań
Uczestnictwo seniorów w kulturze

Udział w kulturze to stymulujące doświadczenie niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Jednocześnie nie wymaga sprawności fizycznej ani nawet intelektualnej, więc jest polecany absolutnie każdemu. Ważne, by starsi mogli korzystać z kultury wszelkiego typu: od zajęć w lokalnym domu kultury po koncerty (nie tylko w filharmonii, ale też rockowe!).

Jedną częścią wyzwania jest stworzenie oferty, a drugą umożliwienie w niej udziału seniorom (na przykład przez organizację dojazdu, zadbanie o przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych czy dotarcie z informacjami do możliwie szerokiego grona odbiorców) [link do raportu].

Seniorzy, których możliwości fizyczne są ograniczone, czekają na pomysły umożliwiające korzystanie z kultury w domu – na pewno mogą w tym być przydatne nowe technologie (może wizyta w muzeum online?), ale kultura to też tradycyjne rozrywki – literatura, fotografia, film (może wspólne czytanie, projekcje filmów i dyskusyjne kluby filmowe, niekoniecznie tylko dla seniorów?) oraz inne aktywności w ramach czasem nietypowych inicjatyw [link do raportu].

Wydarzenia kulturalne są świetną okazją do nawiązywania relacji międzypokoleniowych i przełamywania stereotypów, wiele aktywności może być wykonywanych wspólnie – choćby malowanie graffiti czy przygotowanie wydania lokalnej gazetki. Ponadto podejmowanie nowych inicjatyw jest niezbędne w zakresie kultury, zwłaszcza, że badania na reprezentacyjnej próbie wskazały, iż zaledwie 0,7% osób powyżej 65 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.

Najwięcej seniorów korzysta z ofert instytucjonalnych: dla 62,7% z nich jest to przyjemna forma spędzania czasu a dla prawie 40% forma realizacji zainteresowań wokół dziedziny w kręgu ich zainteresowań [link do artykułu].

Jednocześnie jest to też szansa, żeby podzielić się swoją historią albo zaprezentować swoją twórczość i otrzymać na jej temat informację zwrotną (i może poczuć się docenionym lub docenioną).

Spotkania poświęcone kinu, literaturze czy nawet modzie mogą pozwolić lepiej zrozumieć się przedstawicielom różnych pokoleń, bo angażujące rozmowy na ciekawe, neutralne tematy doskonale przełamują lody.

Nie można też zapomnieć, że wspólne zajęcia i aktywność kulturalna to szansa na lokalną integrację, zwłaszcza dla osób zależnych i ich opiekunów, którzy często pozostają zbyt zajęci rozwiązywaniem codziennych problemów i przez to są lub czują się odizolowani. Bliższe poznanie sąsiadów to także rozwijanie sieci wsparcia, a więc zwiększenie liczby osób, które pomogą w trudnej sytuacji.

Aktywni w kulturze mogą być także seniorzy niesamodzielni [link do publikacji]. czy seniorzy z demencją. Kultura daje wielkie możliwości uczestnictwa i twórczości także osobom z ograniczeniami czy trudnościami.


POZNAJ INNOWACJE, Z PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU