Baza wiedzy

Możliwe kierunki rozwiązań
Umożliwienie pracy opiekunom osób starszych i seniorom tak długo, jak będą chcieli

Praca jest mocnym nośnikiem poczucia godności, sprawstwa, motywacją do rozwijania się, uczenia i pretekstem do kontaktów. Warto więc pomyśleć po pierwsze o tym, jak projektować wsparcie dla opiekunów, by mogli nie rezygnować z pracy (i jednocześnie nie padać z nóg), po drugie o tym, jakie prace mogą być wykonywane przez seniorów przy ich zmieniających się możliwościach fizycznych.

W Polsce żyje obecnie około 1,2 mln osób, które wymagają ciągłej opieki. Wyniki badania opinii publicznej na temat opiekunów rodzinnych wskazują, iż ponad 65% opiekunów rodzinnych sami mają powyżej 50 roku życia i niedługo mogą potrzebować pomocy. Ponad 50% Jednocześnie około 90% nieformalnych opiekunów nie posiada wiedzy i kwalifikacji, jak opiekować się swoim starszym rodzicem, czy bliskim z niepełnosprawnościami [link do raportu].

Dobrym kierunkiem we wspieraniu działań opiekuńczych jest budowanie systemów wymiany wiedzy o opiece nad osobami zależnymi i banków dobrych pomysłów [link do dobrych praktyk]. To obszar, w którym wciąż bardzo wiele można niewielkimi środkami zrobić na rzecz opiekunów. Usługi opiekuńcze to coraz większy kawałek rynku pracy i wszelkie pomysły na usprawnienia, modele finansowania, współdzielenie kosztów, zakładanie spółdzielni czy poradni są więcej niż potrzebne.

Pomyślmy, które z codziennych obowiązków opiekunów mogłyby być przejęte przez społeczności, wolontariuszy czy firmy [link do raportu]. Zastanówmy się, co traci pracodawca, gdy jego pracownicy nie radzą sobie z opieką nad starszymi członkami rodzin. A także czy i jak może wesprzeć tych pracowników w uzyskaniu dodatkowej pomocy, a tym samym ułatwić im utrzymanie zawodowej aktywności.

Nowoczesny rynek pracy to nie tylko osiem godzin w zakładzie czy przy biurku. To elastyczne formy zatrudnienia, spółdzielnie, małe przedsiębiorstwa. Czy start-upy muszą być tworzone przez młodych? Start-up to robienie biznesu na sprytnie zdiagnozowanych potrzebach społecznych, bez korporacyjnej infrastruktury, bliżej ludzi i z pomocą technologii [link do dobrych praktyk].
Przedsiębiorczość społeczna – odpowiednio animowana przez ludzi w różnym wieku – może być ważnym obszarem angażowania seniorów i ich unikatowych kompetencji (jedni mogą coś dziergać, a inni wesprzeć w planowaniu sprzedaży).


POZNAJ INNOWACJE, Z PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU