Baza wiedzy

Możliwe kierunki rozwiązań
Umożliwienie seniorom uczenia się przez całe życie

Człowiek, w którego uczenie się ktoś zainwestował, dostaje sygnał, że jest wartościowy. Poza tym przy tempie dzisiejszego świata ciągłe poszerzanie wiedzy jest niezbędne, żeby pozostać aktywnym. Uczenie się przez całe życie determinuje aktywne starzenie się. Według Światowej Organizacji Zdrowia niski poziom wykształcenia zwiększa ryzyko występowania chorób i niepełnosprawności. W Polsce aktywność seniorów w obszarze kształcenia wykazuje trendy wzrostowe. Analizując obszary kształcenia należy uwzględnić kształcenie formalne i nieformalne. Bez szkoleń i możliwości uczenia się ludzie nie mogliby być skutecznymi wolontariuszami (bo brakowałoby im kompetencji) i pracownikami do późnych lat (bo przestaliby być konkurencyjni). Dlatego ciągłe uczenie się jest jednym z kluczowych punktów na drodze do aktywnego starzenia się, pomaga też utrzymywać jasność umysłu i stymuluje pamięć. W Polsce mamy  wspaniały zasób około 700 uniwersytetów trzeciego wieku i warto dalej w nie inwestować, nie zapominając, że nauka musi odbywać się na wiele sposobów i w wielu formach – nie tylko stacjonarnie [link]. Seniorzy coraz częściej zainteresowani są aktywnym uczestniczeniem w zajęciach edukacyjnych. Oczywiście powodów, dla których zapisują się do uniwersytetów III wieku  jest wiele. realizują kilka celów jednocześnie. Badania przeprowadzone w ramach projektu: Zoom na UTW, wskazują, iż do najczęściej wymienianych celów należą: kształcenie (85%), rozwój osobisty, ale i ciekawa perspektywa spędzania przez seniorów wolnego czasu.

Dzięki nowym technologiom seniorzy mogą uczyć się lub brać udział w szkoleniach, nie wychodząc z domu, jak w programie, w którym seniorzy otrzymują specjalny interaktywny ekran i odpowiednią instrukcję, a potem mogą korzystać z zajęć [LINK].

Ważnym kierunkiem jest wspólne uczenie się ludzi w różnym wieku – międzypokoleniowość w edukacji może przynosić zaskakując efekty i być prawdziwym paliwem dla innowacji. To od otwartości instytucji nauki zależy rozwijanie takiego podejścia. Kryzys demograficzny czyni z seniorów bardzo atrakcyjną grupę uczących się.


POZNAJ INNOWACJE, Z PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU
Drżąca sieć