Baza wiedzy

Możliwe kierunki rozwiązań
Uniwersalne projektowanie przestrzeni i zapewnienie dobrego dostępu do niezbędnych usług

Bardzo popularnym podejściem do kreowania przestrzeni zewnętrznej jest tak zwane projektowanie uniwersalne [Link do publikacji na ten temat]. Zakłada organizowanie przestrzeni publicznej i budowanie w taki sposób, by budynki i obiekty były dostępne dla każdego – wtedy niepotrzebne jest ich dostosowywanie do specjalnych potrzeb. Przykładem może być budowanie urzędów z drzwiami wejściowymi na poziomie chodnika, zamiast tworzenia później ramp czy instalowania schodołazów [link do inspiracji].

Dla codziennego funkcjonowaniu osób starszych, oprócz odpowiedniego przystosowania sklepów i urzędów, ważne są równe chodniki i bezpieczne przejścia dla pieszych, na których nie trzeba się przesadnie spieszyć. Podczas dłuższych wypraw znaczenia nabierają regularnie rozmieszczone ławki, na których można odpocząć, a także publiczne toalety [link do inspiracji]. Architekci postulują nasycenie miasta gęsto rozmieszczonymi małymi skwerami, ponieważ dla seniorów korzystanie z nich jest wygodniejsze niż podróż do odległego parku.

Nie można zapomnieć o tym, że z wiekiem często psuje się wzrok, dlatego warto stosować podłoża o fakturze przekazującej dodatkowe informacje, ważna jest również sygnalizacja dźwiękowa. W Birmingham niedowidzący seniorzy mogą otrzymać małe urządzenie, które w trakcie podróży jest lokalizowane przez rozmieszczone w mieście nadajniki. Użytkownik otrzymuje dźwiękowe informacje o okolicy, które ułatwiają poruszanie się.

Aktywiści tworzą mapy barier i przyjaznych punktów/tras pomocne w zaplanowaniu podróży. W niektórych przypadkach takie mapy powstają podczas wspólnych spacerów badawczych z seniorami, którzy mogą sami ocenić daną przestrzeń i nazwać swoje potrzeby z nią związane.

Innym interesującym pomysłem są place zabaw dla dzieci i dla seniorów, z urządzeniami dostosowanymi do rekreacji dzieci, jak i stworzonymi z myślą o umożliwieniu umiarkowanej aktywności starszym osobom. Te punkty są szczególnie cenne, ponieważ umożliwiają integrację międzypokoleniową.

Ponadto warto zadbać po prostu o ich lepsze samopoczucie, poprzez zapewnianie dostępu do terenów zielonych, w których mogą również ćwiczyć swoje zmysły [link od inspiracji], czy móc korzystać z dobrodziejstw hortiterapii, czyli terapii ogrodniczej [link do inspiracji].

Samorządy we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzą akcje, które mają na celu uświadomienie przedsiębiorcom trudności, które napotykają seniorzy, i potrzeb tej grupy. Można otrzymać pomoc w dostosowaniu pod kątem osób starszych przestrzeni przedsiębiorstwa lub nawet w dostosowaniu całego biznesplanu – przykładem jest jest program Age-Friendly Business, który można znaleźć tutaj.

Bardzo duże znaczenie dla samodzielności ma transport publiczny. Wszystkie informacje pozwalające zorganizować podróż powinny być łatwo dostępne i łatwe do zrozumienia. W wielu miastach powstają inicjatywy mające ośmielić seniorów do podróżowania – tworzy się aplikacje zbliżone do dostępnego w Polsce serwisu jakdojade.pl, uzupełnione o specjalne funkcje, na przykład odpowiednio duży font czy alarm przypominający, że pora wysiadać. Innym sposobem na wsparcie seniorów w poruszaniu się po mieście są szkolenia, których celem jest przełamanie ich obaw oraz danie im możliwości wdrożenia się do korzystania z transportu publicznego.

Pomagają odpowiednio zaprojektowane stacje i przystanki, a także przystosowany tabor. Jednak nawet małe zmiany mogą być dla seniorów dużymi udogodnieniami, na przykład wydłużenie czasu postojów na przystankach, żeby starsi pasażerowie mogli powoli, bez stresu wsiąść i zająć miejsce.

Starsze osoby, w Sausalito w Kalifornii, mogą skorzystać z darmowych przejazdów samochodem, żeby same nie musiały siadać za kierownicą ani znosić trudów podróży transportem zbiorowym.


POZNAJ INNOWACJE, Z PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU
Rowerowe riksze
Torba borba