Baza wiedzy

Możliwe kierunki rozwiązań
Zapewnienie seniorom oferty sportowej

Aktywność fizyczna nie tylko zmniejsza prawdopodobieństwo zapadnięcia na wiele chorób, ale może też przełożyć się na aktywność towarzyską, bo wiele sportów uprawia się razem. Wyniki badań wskazują, iż około 25% członków gospodarstw domowych powyżej 60 r.ż. czynnie uczestniczy w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej. Liczba ta z roku na rok rośnie. Natomiast 45,8% deklarowała sprawność fizyczną na poziomie średnim, 27,8% złym, czy niewystarczającym. Jednocześnie mówiąc o aktywności fizycznej, warto zwrócić, uwagę, czy aktywność ta jest realizowana regularnie, czy sporadycznie, np. podczas pobytu w sanatorium, czy ośrodku rehabilitacyjnym. Pocieszającym wydaje się fakt, iż 49,6% seniorów deklaruje  regularne wykonywanie ćwiczeń (min. 1 dzień w tygodniu), sporadycznie ćwiczy 27,9%, a sporadycznie 22,6%.

Dobrze ukierunkowana może pomagać w zniwelowaniu konkretnych, utrudniających funkcjonowanie dolegliwości, np. różnych bóli lub kłopotów ze stabilizacją stawów i utrzymywaniem równowagi.

Aktywność fizyczna może być realizowana indywidualnie oraz w grupach, począwszy od ćwiczenia z aplikacją internetową, jazdą na rowerze, czy realizowaniem indywidualnych programów aktywności ruchowej. Natomiast coraz częściej popularnością cieszą się zajęcia zbiorowe, realizowane nie tylko przez komercyjne firmy (siłownie, centra fitness), ale i przez uniwersytety III wieku, ośrodki kultury, czy indywidualnie przez trenerów sportowych, fizjoterapeutów, czy zespoły specjalistów medycznych czy samych sportowców [link].

Kontakty społeczne i sport są ściśle ze sobą powiązane – trudniej poddać się lenistwu i często łatwiej ruszyć się z domu, jeśli zaplanowana jest wspólna aktywność [link do raportu]. Obecność innych uczestników pomaga też lepiej czuć się w swoim ciele, przezwyciężyć wstyd związany z aktywnością, która przez stereotypy może niesłusznie wydawać się niestosowna dla osoby starszej. Dodatkowo podczas zajęć można nawiązać nowe znajomości.


POZNAJ INNOWACJE, Z PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU
Rowerowe riksze