Baza wiedzy

Wyzwania społeczne związane ze starością
Dostrzeżenie różnorodności grupy seniorów

W związku z powszechnymi stereotypami dotyczącymi starości seniorów, często traktuje się jako jednorodną grupę. Tymczasem jest to populacja wyjątkowo zróżnicowania, bardziej nawet niż pozostałe grupy wiekowe. Po pierwsze, dłuższe życie oznacza dłuższy czas gromadzenia doświadczeń, przez co rozszerza się pole potencjalnych rozbieżności. Ponadto, w u osób powyżej 60 roku życia zwiększają się różnice w stanie zdrowia. Zaczyna występować zjawisko wielochorobowości, a niekiedy otępienie, pogorszenie funkcji narządów zmysłów, czy zdolności poznawczych, osłabienie siły mięśni co determinuje do odmiennego podejścia w leczeniu pacjentów.

Wszystko to przekłada się na bardzo różne potrzeby i możliwości. Dobre zrozumienie zróżnicowań w grupie seniorów pozwoli zapewnić każdej osobie starszej taką pomoc i opracowanie oferty w innych sektorach niż medyczny, jakie najbardziej pasują do sytuacji potencjalnego nabywcy. W tym celu należy uwzględnić kwestię zasobności portfela seniorów. W 2018 roku 11% seniorów pobierało świadczenia emerytalne w wysokości 1 600-1 800; 10,4% między 1800-2 000 zł; 9,1% 2 000-2 200; a 7,7% osób uprawnionych do pobierania emerytury wypracowało świadczenia na poziomie 2 200-2 400. Analizując strukturę portfela polskich seniorów, w marcu 2018r. świadczenia emerytalne były pobierane przez ponad 5,5 mln. osób. W porównaniu do 2017r., rok później nastąpił wzrost o 76,5%, w przedziale osób, które pobierają emeryturę do 500zł. Z punktu widzenia rynku, oznacza to, że ekonomiczną szansę, która jest związana z procesem starzenia się społeczeństwa, a więc i z możliwościami wprowadzania na rynek nowych produktów i usług by zaspokoić potrzeby wciąż rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia. Szansa ta utworzyła nowy, dynamicznie rozwijający się sektor – srebrnej gospodarki (silver economy), którego wartość w 2020 roku szacowano  na poziomie 15 bilionów dolarów, w ujęciu globalnym.

Dlatego też, zróżnicowanie grupy seniorów, z punktu widzenia silver economy, warto rozpatrywać jako szansę, ponieważ samodzielni, sprawni seniorzy mogą opiekować się osobami w gorszym zdrowiu, mogą też być edukatorami wspomagającymi uczenie się innych seniorów. Przekazywanie wiedzy między osobami z jednego pokolenia dzięki ograniczeniu problemów komunikacyjnych wynikających z różnic pokoleniowych jest efektywniejsze. Zróżnicowanie warto rozpatrywać jako szansę, ponieważ samodzielni, sprawni seniorzy mogą opiekować się osobami w gorszym zdrowiu, mogą też być edukatorami wspomagającymi uczenie się innych seniorów. Przekazywanie wiedzy między osobami z jednego pokolenia dzięki ograniczeniu problemów komunikacyjnych wynikających z różnic pokoleniowych jest efektywniejsze.