Formularz zgłoszeniowy

Masz pomysł, który:

•  prowadzi do powstania nowych produktów i usług
•  ulepsza istniejące rozwiązania
•  nie był jeszcze realizowany w Polsce

OŚWIADCZENIA POMYSŁODAWCY

Pouczony/-a i świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:

Jednocześnie oświadczam w imieniu swoim oraz reprezentowanej przeze mnie grupy osób fizycznych / reprezentowanej przeze mnie instytucji, firmy, organizacji / Lidera partnerstwa instytucji, firmy, organizacji (reprezentowany podmiot), że: