Formularz zgłoszeniowy

Szukamy INNOWACYJNYCH rozwiązań! Innowacyjność rozumiemy jako:

  • stworzenie nowych produktów, usług, metod – takich, których jeszcze nikt, nigdy, nigdzie nie stosował
  • ulepszenie istniejących rozwiązań – dodanie sensownych, acz nieoczywistych elementów, które spowodują, że pomysł będzie nowatorski, wcześniej nie realizowany
  • przenoszenie na polski grunt rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach i mogą być wdrożone w Polsce

Masz taki pomysł? Zgłoś go w poniższym formularzu do 14.02.2022 r. do godz. 23:59.

Masz wątpliwość, czy Twój pomysł jest INNOWACYJNY? Zadzwoń +48 42 2908 230  |  +48 42 2908 221 lub napisz sieciwsparcia@pcgpolska.pl

OŚWIADCZENIA POMYSŁODAWCY

Pouczony/-a i świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:

Jednocześnie oświadczam w imieniu swoim oraz reprezentowanej przeze mnie grupy osób fizycznych / reprezentowanej przeze mnie instytucji, firmy, organizacji / Lidera partnerstwa instytucji, firmy, organizacji (reprezentowany podmiot), że: