Formularz zgłoszeniowy

Szukamy INNOWACYJNYCH rozwiązań! Innowacyjność rozumiemy jako:

  • stworzenie nowych produktów, usług, metod – takich, których jeszcze nikt, nigdy, nigdzie nie stosował
  • ulepszenie istniejących rozwiązań – dodanie sensownych, acz nieoczywistych elementów, które spowodują, że pomysł będzie nowatorski, wcześniej nie realizowany
  • przenoszenie na polski grunt rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach i mogą być wdrożone w Polsce

Masz taki pomysł? Zgłoś go w poniższym formularzu do 14.02.2022 r. do godz. 23:59.

Masz wątpliwość, czy Twój pomysł jest INNOWACYJNY? Zadzwoń +48 42 2908 230  |  +48 42 2908 221 lub napisz sieciwsparcia@pcgpolska.pl

DANE OSOBY DO KONTAKTU: