Aktualności

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej po ocenie Specyfikacji innowacji w ramach III naboru

Informujemy, że na skutek zawnioskowania przez jeden z zespołów innowacji Komisja oceny merytorycznej dokonała aktualizacji listy ocenionych Specyfikacji innowacji wraz z budżetem i wnioskujący zespół 1784 został umieszczony na liście rezerwowej. Pozostałe pozycje na liście wyników są bez zmian.