Aktualności

Dziękujemy za zgłoszone pomysły!

W III naborze do projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” wpłynęło do nas 141 pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych – dziękujemy!

W najbliższym czasie będziemy dokonywać oceny formalnej zgłoszeń – wyniki planujemy opublikować ok. 28 lutego. Potem zaś komisja oceny merytorycznej wyłoni pomysłodawców do kolejnego etapu projektu – spotkań z komisją. Listę wybranych pomysłodawców opublikujemy i prześlemy informację droga mailową do wszystkich zainteresowanych.

Pozostajemy więc z Wami w kontakcie.