Aktualności

„Psychoseksulaność osób w wieku senioralnym” – wyróżniona innowacja społeczna.

Przedstawiamy Wam pierwszą innowację społeczną wybraną spośród 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2. 

Uwaga! To temat tabu: „Psychoseksualność osób w wieku senioralnym”.

Przełamujemy stereotypy i mówimy o tym, co ukryte i niewypowiedziane: KAŻDY, RÓWNIEŻ MIESZKANKA I MIESZKANIEC DOMU SENIORA, NIEZALEŻNIE OD WIEKU I PSYCHICZNEJ SPRAWNOŚCI, MA PRAWO DO SEKSUALNOŚCI. Innowacja społeczna „Psychoseksualność osób w wieku senioralnym” to poradnik i scenariusze warsztatów. Wiedza, wskazówki do codziennej pracy i rozmów o pozytywnej seksualności.

Ta innowacja powstała z myślą o opiekunach i opiekunkach osób starszych, żeby pomóc im zrozumieć i wspierać seksualność osób starszych. 

Przeczytaj poradnik i dowiedz się, jak wspierać seksualność osób starszych https://sieciwsparcia.pl/psychoseksualnosc-osob-w-wieku-senioralnym/. Obejrzyj film z warsztatów przeprowadzonych przez innowatorkę  Maję Wencierską i zobacz sam/sama, że seniorzy wolą warsztaty o seksualności od krzyżówek. Jeśli uważasz, że temat seksualności osób starszych jest ważny, udostępnij ten film z hasłem „Porozmawiajmy o seksualności osób starszych”.

Innowację kierujemy do wszystkich Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, klubów seniora, Domów Opieki Społecznej, Prywatnych Domów Seniora, Dziennych Domów Seniora, Pełnomocników Prezydenta ds. polityki senioralnej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, sanatoriów i domów kultury, a także do wszystkich opiekunek i opiekunów osób starszych oraz rodzin i ich bliskich. 

Projekt jest współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.