Aktualności

Wyniki oceny formalnej zgłoszonych pomysłów

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”

Do Inkubatora spłynęło 192 zgłoszenia i wszystkie zostały poddane ocenie formalnej. 189 zgłoszeń zostało skierowanych do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu w grudniu.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia (każdy pomysłodawca otrzymał kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny formalnej

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!