Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych pomysłów w II naborze

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.

Komisja oceny merytorycznej oceniła 157 zgłoszeń, z czego 56 zgłoszeń uzyskało średnią ocenę powyżej 60 punktów i zakwalifikowało się do kolejnego etapu projektu – rozmów z Komisją.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia (każdy pomysłodawca i każda pomysłodawczyni otrzymał/a kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną przez projekt od 2 ekspertów oceniających pomysł
  • informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu, czyli rozmów z Komisją

Szczegóły dotyczące rozmów z Komisją zostaną przekazane zakwalifikowanym pomysłodawcom i pomysłodawczyniom drogą mailową.