O nas

Nasza historia

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska spotkały się w 2016 roku przy pierwszej edycji projektu Generatora Innowacji Sieci Wsparcia. Wówczas Towarzystwo było koordynatorem, a PCG zostało wyłonione w konkursie jako jeden z innowatorów. Pomysł PCG „Recepta na życie” zyskał dofinansowanie i został z powodzeniem wdrożony w Konstantynowie Łódzkim. Współpraca między naszymi instytucjami układała się pomyślnie i szybko odkryliśmy, że łączą nas wspólne wartości, troska o skuteczne wsparcie osób starszych oraz chęć wdrażania zmian systemowych w obszarze senioralnym. Kiedy nadarzyła się okazja, by połączyć nasze siły, bez wahania przystąpiliśmy do starań o realizację kolejnej edycji Generatora Innowacji.

W Generatorze Innowacji Sieci Wsparcia 2 koncentrujemy się na wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań i umiejętnym podziale zadań w oparciu o nasze kluczowe kompetencje. Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że gros działań projektowych koncentruje się na wsparciu uczestników projektu od momentu zgłoszenia udziału, poprzez wypracowanie pomysłów, ich inkubacje oraz upowszechnianie rozwiązań. Mamy więc okazję spotkać się z Wami na każdym etapie pracy nad projektami. Cieszymy się, że możemy nie tylko doradzać, nakierowywać i dzielić się naszym doświadczeniem, ale również zachwycać się i inspirować Waszymi pomysłami.

Wspólne wartości, połączone siły

PCG Polska

Od 1986 roku doradzamy instytucjom i firmom działających w sferze publicznej. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wykonując ekspertyzy, modele, innowacje dla ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla partnerów z sektora publicznego i prywatnego. Ponad dwadzieścia projektów zrealizowanych w obszarze zdrowia i pomocy społecznej w ostatnich kilku latach oraz inwestowanie w ciągły rozwój pracowników sprawia, że czujemy się bardzo dobrze w obszarze szeroko rozumianej gospodarki senioralnej. Naszą mocną stroną jest rozległa sieć kontaktów w całej Polsce w instytucjach różnego szczebla związanych z działaniami na rzecz osób starszych i zależnych.

www.pcgpolska.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Od 2002 roku Towarzystwo przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Działamy w oparciu o autorską metodę inkubacji, która obejmuje wsparcie tutorów i ekspertów, testowanie swoich możliwości, szlifowanie pomysłów, wyciąganie wniosków, planowanie, dofinansowanie i realne wcielenie projektów w życie. Od ponad 8 lat jesteśmy liderem działań międzypokoleniowych. W naszym programie „Seniorzy w akcji” zastymulowaliśmy społeczną zmianę w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Mamy sieć ponad 80 konsultantów, animatorów i tutorów w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować i wyznaczać nowe trendy.

www.e.org.plZespół projektu

Marta Białek-Graczyk
Marta Białek-Graczyk prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

Socjolożka, autorka i tutorka projektów społecznych, absolwentka ISNS UW z dwunastoletnim doświadczeniem w inkubowaniu. Od 2003 wsparła inkubację ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych. Ekspert i doradca w sprawach innowacji społecznych i kultury, członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy. W projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” odpowiada za proces inkubacji.

Anna Kacprzykowska
Anna KacprzykowskaAnalityk Biznesowy PCG Polska Sp. z o.o.

Realizatorka badań w projektach dla sektora publicznego i prywatnego, specjalistka ds. metod jakościowych i trenerka wyspecjalizowana w obszarze kompetencji miękkich. Od lat prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne w ramach badań jakościowych w tematyce budowania i aktywizowania społeczności lokalnych oraz konceptualizacji innowacyjnych pomysłów na realizację polityki społecznej. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów projektowania usług z liderami sektora publicznego, ekspertami i lokalnymi aktywistami, w tym z grupami zagrożonymi wykluczeniem (m.in. osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze). Posiada doświadczenie zarówno w pracy z grupą, jak i w pracy indywidualnej metodą tutoringu. Posiada certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense.

Ewa Kominek
Ewa Kominek

Zawsze jej pracy zawodowej towarzyszyła intensywna działalność społeczna, a osoby starsze – ich prawa oraz potrzeby były i są jej osobistym polem zaangażowania. Przez wiele lat aktywna członkini Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych, współtwórczyni Stowarzyszenia Przyjaciół Sonnebergu. Do 2016 roku członkini zarządu ekumenicznej Fundacji „Samaritanus”, z którą tworzyła ogólnopolską sieć ośrodków Ośrodków Aktywizacji Seniorów, działających m.in w Poznaniu, Lublinie, Pruszkowie i Koszalinie. Od 2004 roku jest ekspertką ds. dyskryminacji osób starszych w AGE Platform EU w Brukseli. W latach 2009-2015 członkini w komisji oceniającej polskie miasta startujące w konkursie Komisji Europejskiej „Access City Award”. W 2010 r. otrzymała od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, m.in. za działania na rzecz seniorów. Od 2014 roku członkini Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. W latach 2013 – 2015 członkini Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. przy Przy projekcie „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2” współpracuje jako specjalistka ds. osób starszych.

Agnieszka Sokolnicka
Agnieszka Sokolnicka

Absolwentka kierunku polityka socjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Koordynatorka projektów z obszaru pomocy społecznej i edukacji dla sektora publicznego. Autorka i realizatorka projektów kierowanych do lokalnej społeczności. W PCG Polska zdobyła doświadczenie w projektach o tematyce społecznej i samorządowej. Była odpowiedzialna za koordynację badań jakościowych z obszaru srebrnej gospodarki dla WUP w Łodzi. Odpowiedzialna za zarządzanie projektem “Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2”

Joanna Sosnowska-Oryńska
Joanna Sosnowska-Oryńska

Opracowywała strategie komunikacji w organizacjach rządowych, spółkach Skarbu Państwa, agencjach PR oraz firmach komercyjnych. Przez 10 lat pracowała w branży turystycznej jako przedstawicielka Brytyjskiej Organizacji Turystycznej VisitBritain w Polsce. Organizowała wizyty premierów, ministrów i członków brytyjskiej rodziny królewskiej jako koordynatorka ds. wizyt w Ambasadzie Brytyjskiej. Z trzecim sektorem związana od kwietnia 2019 roku. W Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” odpowiada za upowszechnianie i komunikację. W projekcie „Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2” współrealizuje strategię komunikacji i promocji.

Artur Janusz
Artur Janusz

Specjalista z zakresu zarządzania projektami z 15-letnim doświadczeniem w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł. W projekcie Generator Innowacji Sieci Wsparcia 2 pełni role specjalisty ds. rozliczania projektu i kierownika projektu ds. finansowych. Odpowiada za kwalifikowalność wydatków, monitorowanie budżetu, wskaźników i dokumentowanie postępów projektu, sprawozdawczość i rozliczanie wydatków, koordynację i zarządzanie projektem od strony technicznej i proceduralnej, komunikację z grantodawcą. Na co dzień zajmuje się doradztwem projektowym, tłumacząc zawiłości dokumentacji grantowej na język i narzędzia zrozumiałe dla przyszłego beneficjenta. W swoim portfolio posiada ponad 20 opracowanych, zrealizowanych i rozliczonych projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł. Z wykształcenia ekonomista: absolwent gospodarki przestrzennej i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Z doświadczenia kierownik projektów z żyłką naukowca: dr nauk o zarządzaniu i studiów podyplomowych z zakresu innowacji i nowych technologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Rogalska
Ewa Rogalska

Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna PCG Polska, PMP®, doradca, trener, facylitator, audytor z wieloletnim doświadczeniem w projektach badawczych, analitycznych i szkoleniowych w dziedzinie edukacji, zdrowia i polityki społecznej na szczeblu ministerialnym i samorządowym, członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy RCPS Łódź. Związana z polityką społeczną w tym senioralną, aktywizacją społeczności lokalnych, miękkimi aspektami rewitalizacji i projektowaniem rzeczywistości z wykorzystaniem metod Service Design i Design Thinking. Zajmuje się badaniami społecznymi, certyfikacją usług i produktów, budowaniem strategii oraz analizami przedrealizacyjnymi dla projektów i inwestycji w obszarze zdrowia i pomocy społecznej. W PCG ma okazję wspierać wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. Jest autorką koncepcji i pierwszego testowego wdrożenia mechanizmu recept społecznych (social prescribing) w Polsce w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia. Absolwentka UŁ i Clark University, MA, USA. Studiowała zarządzanie strategiczne na Uniwersytecie Harvarda w USA, geriatrię i zarządzanie opieką długoterminową na UJ oraz projektowanie innowacyjnych rozwiązań dla starzejących się społeczeństw w Copenhagen Business School.

Ewa Jagiełło
Ewa Jagiełło

Etnografka, antropolożka organizacji, badaczka jakościowa, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka i wieloletnia pracowniczka naukowa Uniwersytetu Łódzkiego. Pasjonatka badań społecznych, koordynatorka i realizatorka licznych projektów badawczych, społecznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz firmami. W projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” odpowiada za proces realizacji wsparcia badawczego dla innowatorów oraz ewaluację innowacji.

Anna Staszewska
Anna Staszewska

Szkoleniowiec, wykładowca akademicki i trener, w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, również w tematyce włączenia społecznego (przede wszystkim w obszarze polityki senioralnej i wyrównywania nierówności społecznych). W 2014 obroniła pracę doktorską w obszarze zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Zainteresowania naukowe, w tym publikacje, realizowane są głównie w obszarze zarządzania ryzykiem i strategicznym, silver economy i polityki senioralnej. Współpracuje z organizacjami sektora publicznego i prywatnego w zakresie doradztwa biznesowego oraz wsparcia projektów ukierunkowanych na grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Współautorka i koordynatorka Projektu InterDoktorMen, pierwszych w Polsce studiów doktoranckich dla różnych grup zawodowych, wzmacniających kompetencje i wyrównujących różnice w statusie społecznym pracowników ochrony zdrowia oraz koordynatorka i ekspert w innych projektach. W projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” zapewnia wsparcie dla innowatorów na poziomie inkubacji i rozwoju pomysłów.

Monika Daab
Monika Daab

Koordynatorka badań w projektach dla sektora publicznego i prywatnego, specjalistka ds. metod ilościowych i analiz statystycznych z wieloletnim doświadczeniem w projektach o tematyce zdrowia i polityki społecznej. W ramach pracy w PCG Polska zdobyła doświadczenie w obszarze polityki społecznej (w tym m.in. senioralnej) oraz samorządowej. Realizowała działania na zlecenie największych instytucji publicznych w Polsce, takich jak: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, czy Miasto Stołeczne Warszawa. Uczestniczyła w opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu modelu innowacyjnych recept społecznych dedykowanych osobom starszym i zależnym w ramach Generatora Innowacji „Sieci Wsparcia”. Obecnie zaangażowana jest m.in. w tworzenie strategii rozwoju ponadlokalnego, uwzględniających także wyzwania demograficzne i kierunki działań odpowiadające na potrzeby seniorów i seniorek. W projekcie Generator Innowacji Sieci Wsparcia 2 pełni rolę specjalistki ds. facylitacji procesów grantowych, analiz formalnych i walidacji danych, a także wspiera prace innowatorów i komisji na etapie upowszechniania pomysłów.
Przed przystąpieniem do PCG Polska brała udział w zagranicznych projektach w Szwecji i Szwajcarii, gdzie tworzyła koncept przedsiębiorstwa społecznego (Szwecja) oraz innowacyjnego systemu carsharing dla miasta St. Gallen (Szwajcaria). Ukończyła Stockholm School of Economics, uzyskując tytuł magistra na kierunku Ekonomia. Wcześniej studiowała na Uniwersytecie Warszawskim Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną. Równolegle kształciła się na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

Urszula Engelmayer
Urszula Engelmayer

Socjolożka, trenerka i konsultantka umiejętności społecznych, koordynuje projekty społeczne, między innymi skierowane do osób 60+. Redaguje i pisze teksty o tematyce kulturalnej i społecznej. Z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” jest związana od 2012 roku – jako koordynatorka projektów i redaktorka wydawanych przez „ę” publikacji. Ma doświadczenie przy tworzeniu merytorycznych i informacyjnych materiałów związanych z innowacjami społecznymi. W projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” wspiera pracę innowatorów i komisji.O projekcie

Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Logotypy: Fundusze Europejskie: Wiedza - Edukacja - Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Unia Europejska - Eurpoejski Fundusz Spójności

Głównym celem projektu, realizowanego w okresie od 2020-05-01 do 2023-06-30 jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. Uczestnicy projektu będą pochodzili z różnych środowisk i będą reprezentowali różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, projektanci usług, artyści, designerzy, programiści, psycholodzy i badacze.

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 5 339 067,81 zł.