Jak komunikować się z seniorami i seniorkami w instytucjach kultury?
Najlepsza z 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2
...
Innowacja „Komunikacja kulturalna” to 1,5 h kurs e-learning i 7 h szkolenie, które pozwalają zrozumieć jakiej komunikacji w instytucjach kultury potrzebują osoby starsze. Zdobyte doświadczenia i wiedza pozwalają na zaprojektowanie zmian, które wspierają aktywne życie kulturalne seniorek i seniorów.
Wystarczy 1,5 h kursu e-learning i 7 h szkolenia, by doświadczyć tego, jak słabną nasze 4 zmysły wraz z wiekiem: słuch, wzrok, węch i dotyk i dowiedzieć jak wprowadzić komunikację przyjazną seniorom w instytucji kultury.

● relacji personelu z osobami starszymi
● komunikacji przestrzeni (m.in poprzez oznakowanie czy przestrzeń na odpoczynek)
● projektowania ulotek i informacji o wydarzeniach.

Każda osoba starsza, która jest aktywna i chce korzystać z życia kulturalnego, ma prawo ogólnie czuć się dobrze i być mile widziana w kinie, teatrze, domu kultury, bibliotece, czy na koncercie.

Poznaj innowację społeczną „Komunikacja kulturalna”
Dowiedz się jak z wiekiem słabną zmysły:

...

Każda z ponad 12 tysięcy instytucji kultury w Polsce może tworzyć lepsze warunki do udziału osób starszych w kulturze.

Zacznij kurs e-learning

Zacznij działać już dziś!

Zdobądź kompetencje do komunikacji przyjaznej seniorom i seniorkom.
Zaprojektuj zmiany w swojej instytucji.

Dołącz do upowszechniania innowacji i udostępnij materiały promocyjne


...
...
...
...

Autorki innowacji

...

Dorota Kucharczyk

Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. Przekonuje dzieci i dorosłych, że każdy nosi w sobie talent artystyczny.
...

Ewa Chrobok

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, wolontariuszka, wieloletnia koordynatorka projektów społecznych w Stowarzyszeniu WIOSNA.
...

Paulina Pielarz

Absolwentka kulturoznawstwa o specjalności komunikacja kulturowa na Uniwersytecie Śląskim. Pasję związaną z komunikacją i budowaniem relacji wykorzystuje w życiu zawodowym: kiedyś w Stowarzyszeniu WIOSNA, później agencji marketingowej „Leżę i Pracuję”, a w końcu w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Jest realizatorką projektów kulturalno-społecznych finansowanych przez Narodowe Centrum Kultury.
...
Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.