Zainteresowała Cię jedna z innowacji na rzecz osób starszych i chcesz ją wdrożyć w swojej instytucji, organizacji lub społeczności? 

Napisz do nas!
Podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem, udzielając profesjonalnego doradztwa.

  1. Wybierz innowację, którą chcesz wdrożyć
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  3. Poczekaj na kontakt z naszej strony

Możemy pomóc w zakresie:

  • zbadania potrzeb odbiorców, którzy będą korzystać z rozwiązania
  • ustalenia potrzebnych zasobów do wdrożenia rozwiązania, w tym oszacowanie niezbędnych kosztów
  • zaplanowania poszczególnych kroków
  • nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami projektu
  • ustaleniu źródeł finansowania
  • dostosowania projektu do specyfiki Twojej instytucji, organizacji czy społeczności
Masz inną potrzebę? Napisz o niej w formularzu zgłoszeniowym

Doradztwa będą udzielać członkowie zespołu inkubatora, którzy pracowali z innowatorami podczas doprecyzowania pomysłu, badania potrzeb odbiorców, opracowywanie budżetów rozwiązania, budowania harmonogramu działań, wreszcie podczas testowania innowacji – czyli wykonywania konkretnych, zaplanowanych działań, które pomogły sprawdzić skuteczność rozwiązania. To osoby z doświadczeniem w zakresie kreowania i wdrażania rozwiązań na rzecz osób starszych w różnych środowiskach.


Na podstawie zgłoszeń wyłonimy 15 osób/organizacji, które będą miały możliwość konsultacji z ekspertem.

Zgłoszenia można przesyłać do 11 CZERWCA 2023 r.

Z informacją zwrotną o zgłoszeniach zakwalifikowanych wrócimy do 11 czerwca 2023 r. Następnie wspólnie ustalimy dalsze kroki współpracy.

Poznaj naljepsze innowacje
Oto najlepsze z 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji:
Wszystkie rozwiązania zostały opracowane  w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.