Komunikacja z kobietami chorymi na demencję poprzez taniec, gest, dotyk
Najlepsza z 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2
...
Pierwsza w Polsce metoda prowadzenia warsztatów dla kobiet na zaawansowanym etapie choroby otępiennej oparta o pracę z ciałem i chustą terapeutyczną Octaband©. Innowacja uczy wykorzystania pozawerbalnych form komunikacji jak taniec i muzyka, do porozumiewania się z osobami w zaawansowanym etapie chorób neurogeneracyjnych. Pozwala na kontakt, ekspresję, wyrażanie emocji poprzez ruch, gest i dotyk.

Poznaj innowację społeczną „Pamięć ciała osób z demencją”

Przeczytaj:

Poradnik „Pamięć ciała” ze scenariuszami warsztatów

...
...
„Pamięć ciała” to nowy sposób budowania relacji z kobietami chorymi na demencję. Spontaniczna zabawa z chustą Octaband© otwiera pozawerbalne możliwości porozumiewania się z chorymi. To narzędzie nie tylko dla opiekunów osób chorych, ale również ciekawy sposób na spędzenie wspólnego czasu osoby chorej z rodziną.Zacznij działać już dziś!

Jeśli zarządzasz lub pracujesz w placówce wsparcia osób z demencją, sprawdź tę innowację, by odkryć możliwość lepszego porozumienia się z Twoimi podopiecznymi.

Dołącz do upowszechniania innowacji i udostępnij materiały promocyjne


...
...
...
...

Autorki innowacji

...

Marta Drogi

Edukatorka, choreoterapeutka, społeczniczka. Od zawsze w bliskiej relacji ze śpiewem i tańcem, ostatnio głównie intuicyjnym. Na co dzień mama i „pani od fikołków” w przedszkolu integracyjnym.
...

Joanna Tadzik

Nauczycielka, społeczniczka i animatorka kultury. Łączy warszawskość z miłością do Mazur i wędrówek w otwartych przestrzeniach.
...
Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.