Porozmawiajmy o seksualności osób starszych
Najlepsza z 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2
...
Innowacja „Psychoseksualność osób starszych” to podręcznik o zdrowiu seksualnym oraz potrzebach seniorek i seniorów. Powstała z myślą o instytucjach opiekuńczych, opiekunach i opiekunkach formalnych i nieformalnych, żeby pomóc im rozumieć i wspierać seksualność osób starszych.

Poznaj innowację społeczną „Psychoseksualność osób starszych”

praktyczny poradnik

Wiedza, wskazówki do codziennej pracy, rozmów o pozytywnej seksualności oraz warsztaty dla osób starszych.

...

Każdy, również mieszkanka i mieszkaniec domu seniora, niezależnie od wieku i psychicznej sprawności, ma prawo do seksualności.

Zacznij działać już dziś!

Wspieraj seksualność osób starszych

Dołącz do upowszechniania innowacji i udostępnij materiały promocyjne


...
...
...
...

Autorki innowacji

...

Maja Wencierska

Seksuolożka, psycholożka jest psycholożką, terapeutką ACT, nauczycielka akademicka i biegła sądową w dziedzinie psychologii.Prowadzi warsztaty i praktykę psychologiczną, wspierającą dzieci, młodzież, dorosłych i osoby LGBT+ w sytuacjach kryzysowych, w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami czy doskonalenia kompetencji osobistych, zawodowych oraz wychowawczych.
...

Kamila Pszenna

Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych. Od ponad 10 lat działa na rzecz osób w wieku emerytalnym animując, aktywizując oraz integrując środowiska senioralne, inicjatorka i koordynatorka projektów na rzecz osób w wieku senioralnym, realizowanych przez Stowarzyszenie CIES.
...
Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.