Warsztaty muzealne dla osób z demencją
Najlepsza z 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2
...
Innowacja społeczna „Muzeum Pamięci” to poradnik ze scenariuszami zajęć przygotowany z myślą o muzeach i edukatorach muzealnych, który pozwala stworzyć ofertę dla osób z chorobami otępiennymi. To rozwiązanie, które przerywa zamkniętą w czterech ścianach izolację chorych i ich opiekunów oraz pozwala im czerpać radość z kontaktu ze sztuką.

Poznaj innowację społeczną „Muzeum pamięci”

Przeczytaj praktyczny poradnik dla edukatorów muzealnych ze scenariuszami zajęć „Warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi”.

...

Zacznij działać już dziś!

Jesteś opiekunem formalnym, rodzinnym, wolontariuszem, pracownikiem organizacji pomocowej czy członkiem lokalnego stowarzyszenia działającego na rzecz osób z chorobami otępiennymi, skontaktuj się z najbliższym muzeum i pokaż im tę innowację.

Dołącz do upowszechniania innowacji i udostępnij materiały promocyjne


Wyjście do muzeum to święto. Uczestniczka warsztatów

...
...
...
...

Realizatorzy innowacji

Fundacja Wyspy Pamięci i Muzeum Narodowe w Warszawie

Autorki innowacji

...

Marzena Wójcicka

Założycielka Domu Dziennego Pobytu dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi w Warszawie, współzałożycielka Fundacji na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci.
...

Magdalena Zaręba

Pielęgniarka paliatywna w trakcie specjalizacji anestezjologicznej, współzałożycielka Fundacji na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci.
...
Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.