Tam gdzie się różnimy wartościami i poglądami jest przestrzeń do nauki dialogu
Najlepsza z 500 innowacji społecznych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2
...
„Dialogi Pokoleń” to innowacyjny program edukacyjny, który wykorzystuje jeden z najlepszych sposobów uczenia się osób dorosłych - poprzez doświadczanie i przeżywanie. Uczy tego jak rozmawiać z osobami z różnych pokoleń i o odmiennych poglądach niż nasze - w rodzinie, w bliskich relacjach, w pracy, czy w  lokalnych społecznościach.

Kluczową wartością dialogów jest rozwój osób starszych poprzez międzypokoleniowe doświadczenia edukacyjne i pogłębioną refleksję. Warsztaty przygotowują do tego, jak otwarcie i odważnie poruszać problemy, które nas dzielą. Jak słuchać i akceptować rozbieżności i różnice bez naruszania własnej tożsamości i granic.

Poznaj innowację społeczną „Dialogi pokoleń”.

Przeczytaj:

Podręcznik i scenariusze warsztatów do nauki dialogu


Obejrzyj i posłuchaj:

Film z refleksjami uczestników


...

Umiejętność dialogu jest potrzebna wszędzie tam, gdzie pojawiają się nierozwiązywalne konflikty, gdzie dzielą nas różnice i kontrowersje - między młodszymi i starszymi, między ludźmi o innych, często radykalnych poglądach.

Innowacja „Dialogi Pokoleń” to nauka tego, jak ze sobą rozmawiać. Uniwersalny model narzędzia, które można multiplikować w różnych miejscach - w małych i dużych miastach, domach kultury i bibliotekach, dosłownie wszędzie i dla każdego.Definicja dialogu:

...
...

Zacznij działać już dziś!

Jak rozmawiać z osobami, które mają skrajnie inne poglądy? Poznaj proces edukacyjny szkoły dialogu. Wspieraj starsze i młodsze pokolenie w zrozumieniu siebie nawzajem.

Dołącz do upowszechniania innowacji i udostępnij materiały promocyjne


...
...

Autorzy innowacji

...

Katarzyna Komar-Macyńska

Trenerka dialogowa, integracyjna i antydyskryminacyjna, specjalistka do spraw promocji i komunikacji, dziennikarka. Koordynatorka projektów społecznych i kulturalnych w Domu Ukraińskim w Przemyślu.
...

Natalia Kertyczak

Trenerka i koordynatorka projektów w Fundacji Edukacja dla Demokracji. Odpowiada za działania realizowane we współpracy z partnerami z Ukrainy a także za działania dotyczące edukacji obywatelskiej oraz dialogu. Członkini Związku Ukraińców w Polsce.
...

Igor Horków

Przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, współzałożyciel „Wspólnie na 100. Zgodna Inicjatywa Przemyślan na 100-lecie Niepodległości Polski”, której celem jest wypracowanie pozytywnego modelu współpracy polsko-ukraińskiej w Przemyślu, inicjator projektu „Pozna-йcie nas”, absolwent XIII edycji programu Liderzy PAFW oraz XI edycji programu „Dwa sektory – jedna Wizja”. Koordynator lokalny Objazdowego Festiwalu Filmowe WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie i projektów kulturalnych. W 2022 roku nominowany do Nagrody Liderskiej im. Zbigniewa A. Pełczyńskiego przyznawanej przez Fundację Szkoła Liderów. Od 24 lutego 2022 roku kieruje sztabem Społecznego Punktu Informacyjnego Pomocy Ukrainie w Domu Ukraińskim w Przemyślu.
...
Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.