Baza wiedzy

Kluczowe problemy
Senior jako zagrożony konsument

Zastanawiałeś się dlaczego seniorzy najczęściej stają się „ofiarami” nieuczciwych sprzedawców?

Zastanów się, co możesz zrobić z niesprawiedliwym traktowaniem seniora po dokonaniu zakupu, którego nie mógł nawet zwrócić?

Czy wiesz, że seniorzy są grupą, która najrzadziej składa reklamacje po dokonaniu zakupów?

Osoby powyżej 60 roku życia stanowią jedną z najbardziej licznych grup konsumentów. Wyniki badań realizowane na Uniwersytetach III wieku, wskazują, że 2/3 osób po 60r.ż. to aktywni konsumenci: co czwarty senior robi zakupy codziennie, 2/5 kilka razy w tygodniu, a co trzeci – raz w tygodniu. W świecie konsumpcjonizmu, szumu informacyjnego, prawa konsumentów III wieku często nie są respektowane, a sami zainteresowani często nawet o nich nie wiedzą. Jednocześnie jest to najbardziej zróżnicowana grupa pod kątem zachowań konsumenckich, co jest determinowane przede wszystkim: różnym poziomem samoświadomości w zakresie praw i obowiązków, jak również potrzeb, stylu życia, czy dochodu.

Wyniki badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i praktyki Stowarzyszenia Konsumentów Polskich wskazują, iż seniorzy są grupą, która najczęściej staje się ofiarami nieuczciwych praktyk firm sprzedażowych i jednocześnie najrzadziej walczą o swoje prawa konsumenckie. Ponadto przedsiębiorcy wykorzystują zaufanie tej grupy konsumentów, oferując produkty i usługi powyżej ceny rynkowej, nie informując o możliwości zwrotu, czy stosując mechanizmy, przez które reklamacja jest bardzo utrudniona. Kolejnymi pułapkami są sztucznie tworzone promocje, przeceny oraz raty „0%” które mają „ukryte” koszty.  Wyniki badań przeprowadzone przez jedną z firm (SMG/KRC), wskazują, że 40% ankietowanych między 60-75 rokiem życia deklarują, że należy korzystać z okazji cenowych, oferowanych przez sprzedawców, jednocześnie rzadko poszukują szczegółowych informacji na temat zakupu, którego dokonują.

A co z nieuczciwymi praktykami akwizytorów pukających do drzwi seniorów, ubezpieczycieli, czy przedstawicieli banków, którzy oferując produkty, nie wspominają o u ukrytych kosztach, karencjach, czy faktycznej cenie produktu/usługi?

Seniorzy otrzymują często zaproszenie na „bezpłatne badania”, „odbiór nagrody”, czy „pokazy” grup produktów, co w rzeczywistości najczęściej oznacza sprzedaż produktów, często przekraczających wartość rynkową. Osoby po 60 r.ż. często nie wiedzą, że od każdej umowy zakupu mogą odstąpić w terminie 14 dni, nawet jeśli wiedzą, często nie decydują się na ten krok ze względu na skomplikowany mechanizm zwrotu.

Dlatego też, warto zastanowić się nad rozwiązaniami i stworzeniu warunków, dzięki którym możliwe będzie: zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej; skuteczne zgłaszanie nadużyć wobec osób starszych; przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym i braku poszanowania praw seniorów; czy przy przemocy ekonomicznej. Jeśli jesteś przeciwna/y takim praktykom, zastanów się, co możesz z tym zrobić. Być może innowacja w zakresie ochrony praw konsumentów III wieku pomogłaby ustrzec ich przed praktykami sprzedawców, którzy kosztem swoich klientów bogacą się, zapominając o etyce i zwykłej przyzwoitości.