Generator 1

WWW:
sieciwsparcia1.e.org.pl

Czas realizacji:
wrzesień 2016–wrzesień 2019

Realizator:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Finansowanie:
Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 2 667 785,18 zł.
Projekt był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.

Zespół projektu:
nadzór merytoryczny: Marta Białek-Graczyk
koordynacja: Karolina Śmigiel (2019)
specjalistka ds.osób starszych: Ewa Kominek

GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA.  EDYCJA I  

Pierwsza edycja programu była realizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasz cel: Celem edycji I inkubatora „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” było uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych (takich jak pomoc sąsiedzka, wolontariat czy samopomoc) na rzecz poprawy jakości życia osób starszych z ograniczoną samodzielnością oraz ich opiekunów. W efekcie podjętych działań wspieraliśmy rozwój nowatorskich rozwiązań skupionych na animacji środowisk lokalnych, sąsiedzkich, co pozwoliło uruchomić zasoby, kreatywność i pomysły unikalne dla danych społeczności.

Jak to robiliśmy? Zaczęliśmy od rekrutacji wyjątkowych innowatorów, którzy chcieli odpowiedzieć na postawione przez nas wyzwania. Następnie wspieraliśmy ich poprzez: tutoring, doradztwo i szkolenia w rozwoju pomysłów. Po tym etapie innowatorzy testowali rozwiązania w lokalnych środowiskach. Wspieraliśmy innowatorów w trudnych momentach, motywowaliśmy, a zespół ewaluatorów oceniał efekty ich pracy.

W 2019 roku szeroko upowszechnialiśmy wypracowanie rozwiązania, które zaprezentowaliśmy m.in. w czasie praktycznego seminarium „Innowacje wobec starości”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin, organizacji, urzędnicy miejscy oraz pracownicy socjalni. zaprosiliśmy na praktyczne seminarium „Innowacje wobec starości”.

Efekty naszych działań: Wyinkubowaliśmy pomysły, które dają możliwość ich skalowania, przenoszenia do innych wsi czy miast. W proces projektowania i wdrażania rozwiązań były aktywnie włączone osoby starsze i ich opiekunowie jako przyszli użytkownicy i zarazem eksperci od własnych potrzeb. Wypracowaliśmy 28 nowatorskich rozwiązań, które możliwe są do dalszego wykorzystania i dostępne dla wszystkich zainteresowanych na: sieciwsparcia1.e.org.pl. Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami.

Społeczność wrażliwa na potrzeby osób starszych: Rozpoczynając realizację projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” marzyliśmy o tym, by jego efektem było stworzenie społeczności osób i przedstawicieli instytucji szczególnie wrażliwych na potrzeby i problemy osób starszych i niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

W 2019 roku podjęliśmy współpracę z PCG Polska (część grupy Public Consulting Group), a w 2020 rozpoczęliśmy realizację nowej edycji programu, tym razem jako partner PCG.