Baza wiedzy

Sprytne rozwiązania ze świata
SIEĆ SREBRNYCH DZIEWCZYN (The Golden Girls Network)

Kraj: USA

Opis projektu: Organizacja samopomocowa i platforma online dla kobiet po 65. roku życia, nieposiadających rodziny czy innych bliskich, którzy mogliby opiekować się nimi, kiedy nie będą już samodzielne. Działa jak serwis dobierający ludzi w pary. Uczestniczki wypełniają formularz, na podstawie którego są łączone z kandydatkami na współlokatorki. The Golden Girls Network organizuje też szkolenia, jak prowadzić domy przyjazne seniorom, i zachęca uczestniczki, aby otwierały domy wzajemnej pomocy dla grup starszych kobiet.
Organizacja włącza w różne wydarzenia społeczność lokalną, by mieszkanki „złotych domów” miały kontakt z sąsiadami.
Wiele starszych osób nie ma rodziny, która mogłaby im pomóc, gdy przestaną być samodzielne, a inne nie mają ochoty lub środków finansowych na to, aby zamieszkać w domu spokojnej starości. Kobiety żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni, więc to one częściej są na starość samotne.