Baza wiedzy

Sprytne rozwiązania ze świata
ZNAJOMI DEMENCJI (Dementia Friends)

Strona WWW: https://www.dementiafriends.org.uk/

Kraj: Wielka Brytania i USA

Kontakt: Kathryn Smith, tel.: + 44 0330 333 0804

Opis projektu: Projekt partnerski, który powstał w Wielkiej Brytanii, a dziś prowadzony jest przez wiele organizacji i samorządów w Europie i Stanach Zjednoczonych, to próba odpowiedzi na wyzwanie, jak przygotować się na wzrost liczby osób z demencją, który czeka nas wraz ze starzeniem się społeczeństwa.
Celem projektu jest edukacja na temat problemów ludzi z demencją, walka z negatywnymi stereotypami i budowanie społeczności przyjaznej ludziom w różnym wieku.
Aby wiedza dotarła do jak największej liczby ludzi, opracowano model jej upowszechniania. Organizowane są jednogodzinne szkolenia „Dementia Friends” („Przyjaciele demencji”) dla przedstawicieli rozmaitych środowisk: policjantów, nauczycieli, przedsiębiorców, urzędników itp. Kwestie poruszane podczas poszczególnych zajęć wiążą się ze specyfiką pracy każdej z tych grup. Tematy szkoleń dotyczą między innymi dostosowania przestrzeni, usług, urzędów i instytucji do potrzeb osób z demencją, a także sposobów na pracę z nimi. Każdy z uczestników ma za zadanie zorganizować takie szkolenie dla swoich znajomych. Uzyskany efekt kuli śnieżnej pozwolił dotychczas przeszkolić dwa miliony osób w Stanach Zjednoczonych i Europie.
To bardzo skuteczny sposób na edukowanie społeczności poprzez wspieranie tworzenia się ogromnej sieci ludzi zaangażowanych w problemy osób starszych.