Baza wiedzy

Wyzwania społeczne związane ze starością
Prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowotnej

Wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) z 2018 r. wskazały, iż 25,7% seniorów mieszkających w Polsce ocenia swoje zdrowie jako „dobre” lub „bardzo dobre”, a 27,1% ocenia stan zdrowia jako „zły” lub „bardzo zły”. 

System opieki zdrowotnej staje się z roku na rok coraz bardziej obciążony, w związku z rosnącą liczbą osób starszych. Eksperci uważają jednak, że wcale nie musi to wiązać się z rosnącymi nakładami finansowymi. W obszarze systemu opieki zdrowotnej wskazuje się przede wszystkim na przeprowadzenie faktycznej analizy potrzeb seniorów w tym zakresie. Ponadto kluczowym jest zapewnienie infrastruktury i zasobów ludzkich, by osoby starsze mogły dbać o swoje zdrowie. Ważne jest zapewnienie powszechności badań przesiewowych oraz eliminowanie czynników ryzyka utraty zdrowia, a przez to zmniejszenie liczby kosztownych terapii rozwiniętych już chorób. Do ryzyka należą przede wszystkim: brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiednia dieta lub niedożywienie i stres. Na bardzo silny stres narażeni są opiekunowie osób zależnych, dlatego ważny jest odpowiedni system wsparcia dla nich.

Należy pamiętać o profilaktyce stomatologicznej. Leczenie dentystyczne jest drogie, a zaniedbane może się wiązać w izolacją i wycofaniem ze względu na zawstydzenie brzydkimi, zniszczonymi zębami.

Warto pamiętać, iż priorytetami w zakresie zdrowia publicznego ukierunkowanego również na politykę senioralną są:

  • wzmacnianie świadomości w zakresie skutków występowania zagrożeń zdrowotnych (edukacja),
  • zapewnienie powszechności dostępu do działań profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia,
  •  uruchamianie i koordynacja długofalowych strategicznych programów mających na celu obniżanie zagrożeń związanych z czynnikami zagrażającymi zdrowiu (choroby układu krążenia, nowotworowe, wypadki i urazy),

Określenie zakresu odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za działania w obszarze zdrowia publicznego.