Baza wiedzy

Wyzwania społeczne związane ze starością
Umożliwienie seniorom samodzielnego, niezależnego funkcjonowania

Czy wyobrażasz sobie sytuację, że gdy przestajesz być samodzielny, czy chorujesz, ktoś każe ci opuścić twoje mieszkanie czy miasto?

Autonomia, czyli możliwość samodzielnego podejmowania decyzji składających się na codzienne życie, jest kluczowa dla dobrego samopoczucia każdego człowieka.

Badania pokazują, że poczucie kontroli przekłada się też na lepszy stan zdrowia fizycznego. Dodatkowo, wpływa on na poczucie ludzkiej godności, która nie powinna być ograniczana, poza stanami wyższej konieczności. Umożliwienie starszym osobom samodzielnego funkcjonowania to jedno z priorytetowych wyzwań związanych z aktywnym starzeniem się. Przede wszystkim dlatego, że w swoim domu, w dobrze znanej okolicy, wśród tych, którym ufają, seniorzy czują się znacznie lepiej i bezpieczniej. Opiekunowie, którzy mogą pełnić rolę wspierającą, nie muszą przejmować pełnej odpowiedzialności za codzienne życie nawet osób zależnych, a w systemie opieki społecznej i zdrowotnej można dzięki temu poczynić pewne oszczędności.

Wyniki badania GUS z 2018r. wskazują, iż w 62% gospodarstw domowych składa się wyłącznie z osób powyżej 60 r.ż. i zamieszkuje budynki wielorodzinne. 37,7% seniorów zamieszkuje domy jednorodzinne zamieszkiwało natomiast gospodarstw domowych tworzonych wyłącznie przez osoby starsze, zaś gospodarstw bez osób starszych – 40,8%. W badaniu przeprowadzonym przez GUS w 2009 roku aż 66% respondentów zadeklarowało, że chciałoby późne lata spędzić we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy osób bliskich. Znacznie mniej osób (12 %) wskazało na dzielenie mieszkania z dziećmi, wnukami lub dalszą rodziną, a tylko 3% wybrałoby dom spokojnej starości.

Wydłużenie okresu samodzielnego funkcjonowania wiąże się z koniecznością dostosowania mieszkań i ewentualnym wyposażeniem ich w niezbędne technologie. Równie ważne jest przyjazne środowisko, bo codzienne życie wymaga też wychodzenia, np. po drobne sprawunki. W przypadku wielu osób, u których stan zdrowia powoduje ograniczenia, właśnie niewielka pomoc, jak dowożenie zakupów pod drzwi lub pomoc w sprzątaniu, może pozwolić im znacznie dłużej pozostać we własnym domu.