Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

  • Przed Tobą formularz zgłoszeniowy (list intencyjny) do projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2. Wypełnij każdy z pięciu kroków w formularzu online, a na końcu kliknij „Wyślij”. Odeślemy na wskazane w formularzu adresy mailowe potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia do projektu.
  • Przed wypełnieniem formularza online możesz zapoznać się z pytaniami i wypełnić „na brudno” odpowiedzi w dokumencie PDF, by potem w łatwy sposób przekleić odpowiedzi do formularza online.
  • Wypełnienie i wysłanie formularza online stanowi pierwszy etap rekrutacji innowatorów społecznych, którzy przy naszym wsparciu, będą rozwijać innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych i/lub ich opiekunów. Na kolejnych etapach projektu będziemy Cię wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce. Z Twoim zaangażowaniem dołożymy wszelkich starań, by jak najszerzej udostępniać i upowszechniać Twoją innowację.
  • Zachęcamy do opisania pomysłów językiem swobodnym, jakim pisze się np. list do przyjaciela, a nie suchym, urzędowym. Warto sprawić, aby list był ciekawą i wciągającą lekturą, która pozwoli nam lepiej poznać Ciebie i Twój pomysł.
  • Pamiętaj, że pomysł może być zgłoszony przez minimum dwie a maksimum trzy osoby fizyczne lub maksimum trzy podmioty działające w partnerstwie (każdy z podmiotów deleguje wówczas po jednym przedstawicielu).
  • By lepiej poznać całą grupę, pytania w formularzu kierujemy do każdej z osób, z którymi zgłaszasz pomysł.

Masz pomysł, który:

•  prowadzi do powstania nowych produktów i usług
•  ulepsza istniejące rozwiązania
•  nie był jeszcze realizowany w Polsce

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od 22.03.2021 r.