Aktualności

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej po rozmowach z Komisją w ramach III naboru

Informujemy, że na skutek zawnioskowania przez jeden z zespołów innowacji Komisja oceny merytorycznej dokonała aktualizacji listy ocenionych pomysłów po rozmowach pomysłodawców i pomysłodawczyń z Komisją i zespół 1749 został umieszczony na liście rezerwowej. Pozostałe pozycje na liście wyników są bez zmian.