Aktualności

Dziękujemy za zgłoszone pomysły!

W II naborze do projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” wpłynęło do nas 160 pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych – dziękujemy!

W najbliższym czasie będziemy dokonywać oceny formalnej zgłoszeń – wyniki planujemy opublikować ok. 20 maja. Potem zaś komisja oceny merytorycznej pomysłów złożona z 6 ekspertów z różnych dziedzin związanych z innowacjami społecznymi, wyłoni pomysłodawców do kolejnego etapu projektu – spotkań z komisją. Listę wybranych pomysłodawców opublikujemy ok. 5 lipca i prześlemy informację droga mailową do wszystkich zainteresowanych.

Pozostajemy więc z Wami w kontakcie.