Aktualności

Innowacje na rzecz osób starszych w czasach pandemii COVID-19

Nasz projekt jest realizowany zgodnie z planem – nie zmieniamy harmonogramu, gdyż etap testowania innowacyjnych rozwiązań przez innowatorów przypada na drugą połowę 2021 r. Mamy nadzieję, że do tego czasu spotkania z osobami starszymi będą możliwe bez ograniczeń. Przez najbliższe kilka miesięcy będziemy Was wspierać w rozwijaniu Waszych pomysłów podczas zdalnych spotkań, warsztatów online, rozmów telefonicznych, zakładając, że to będzie najbardziej bezpieczna i najwygodniejsza forma kontaktu.

Jeśli czas trwania pandemii wydłuży się do przyszłego roku i obejmie okres testowania innowacji, wówczas będziemy indywidualnie ustalać czas, w jakim będziecie testować pomysły, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa Waszego oraz odbiorców pomysłów – osób starszych.