Aktualności

Proces testowania innowacji w czasach pandemii COVID-19

Mamy zapytania od niektórych zespołów innowacji, testujących już rozwiązania na rzecz osób starszych, jak mają działać w czasach pandemii COVID-19. Słyszymy, że zaplanowane przez działania na etap testowania nie zawsze mogą być przeniesione do formuły online, zwłaszcza, gdy osoby starsze nie mają niezbędnego sprzętu technicznego lub kompetencji cyfrowych na odpowiednim poziomie. Często ograniczenia związane z pandemią, np. zamykanie klubów seniora czy domów kultury, blokują wykonanie kolejnych zaplanowanych kroków.  

Chcemy zapewnić, że każdy zgłoszony do nas przypadek trudności w testowaniu i potrzeby zawieszenia tego procesu będziemy rozpatrywać indywidualnie i w razie uzasadnionej konieczności będziemy wyrażać zgodę na zawieszenie testowania na ściśle określony czas. Przypominamy, że testowanie rozwiązania nie może trwać dłużej niż 6 m-cy, dlatego ważne jest zgłaszanie do tutorek współpracujących z zespołami lub bezpośrednio do Inkubatora wszelkich zmian, przesunięć, zagrożeń w realizacji procesu testowania.