Aktualności

Targowisko. Innowacje społeczne na rzecz starzenia się.

W dniu 24 maja 2023 r. odbyło się w Warszawie wydarzenie „Targowisko. Innowacje społeczne wobec starzenia się”.

Targowisko było wyjątkową okazją do dyskusji i rozważań na temat wyzwań starzejącego się społeczeństwa, a także możliwych rozwiązań.

Najpierw wysłuchaliśmy skłaniającego do refleksji przemówienia dr Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak, które rzuciło światło na złożoność i wyzwania stojące przed naszym społeczeństwem w zakresie zmian struktury demograficznej. Kolejny punkt programu była debata panelistów i panelistek: Katarzyny Królak-Wyszyńskiej, Marcela Andino-Valeza, dr Ewy Jagiełło oraz Piotra Ambroszczyka. Goście reprezentowali różne środowiska i różne spojrzenia w zakresie rozwiązań wobec starzenia się. Debata dyskusję także wśród publiczności. Dało to jeszcze szerszy obraz poruszanej tematyki.

Jednak kluczowym punktem Targowiska były prezentacje siedmiu wyselekcjonowanych innowacji społecznych, wybranych spośród prawie 500 pomysłów na rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.

Innowatorzy i innowatorki wyszli na scenę, dzieląc się nie tylko swoimi niezwykłymi rozwiązaniami dotyczącymi starzenia się, ale także doświadczeniami z pilotażu tych projektów. Uczestnicy z entuzjazmem przyjęli te opowieści, czerpiąc z nich inspirację, ale też mogąc wybrać innowację, którą chcą wdrożyć w swojej organizacji, instytucji lub firmie, w swoim środowisku zamieszkania. A zainteresowanych wdrożeniem innowacji u siebie będziemy wspierać konsultacjami, na które można zapisać się do końca maja pod linkiem: https://sieciwsparcia.pl/zapisy-konsultacje/

Zainteresowaniem cieszył się także warsztat na temat „Psychoseksualności osób w wieku senioralnym”, prezentujący innowacyjne metody radzenia sobie z tym tematem, szczególnie w instytucjonalnych placówkach opiekuńczych.

Dzień zakończyliśmy się sesją networkingową i uroczystym toastem, dziękując tym samym uczestnikom, innowatorom oraz organizatorom wydarzenia.

Jeszcze raz dziękujemy licznie przybyłym gościom: przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych, domów pomocy społecznej, instytucji kultury, organizacji senioralnych i osób pracujących na rzecz seniorów.