Aktualności

Wyniki oceny formalnej Pogłębionych Opisów Pomysłów II nabór

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej Pogłębionych Opisów Pomysłów (POP) na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” od innowatorów i innowatorek wyłonionych w II naborze.

Do Inkubatora wpłynęło 40 POPów, które zostały poddane ocenie formalnej. Na tym etapie wszystkie POPy zostały ocenione pozytywnie i zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu w grudniu.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny formalnej
  • komentarz

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pozostajemy w kontakcie!