Aktualności

Wyniki oceny formalnej Pogłębionych Opisów Pomysłów III nabór

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej Pogłębionych Opisów Pomysłów (POP) na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” od innowatorów i innowatorek wyłonionych w III naborze.

Do Inkubatora wpłynęło 13 POPów, które zostały poddane ocenie formalnej. Na tym etapie wszystkie POPy zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu ok. 15 kwietnia.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy, pomysłodawczyni/ imiona i nazwiska pomysłodawców, pomysłodawczyń
  • wynik oceny formalnej
  • komentarz

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pozostajemy w kontakcie!