Aktualności

Wyniki oceny formalnej Pogłębionych Opisów Pomysłów

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych Pogłębionych Opisów Pomysłów (POP) na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.

Do Inkubatora spłynęło 39 POPów i wszystkie zostały poddane ocenie formalnej. Wszystkie POPy zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu w maju.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny formalnej

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!