Aktualności

Wyniki oceny formalnej Specyfikacji Innowacji – III nabór

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych Specyfikacji Innowacji wraz z budżetami w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” w III naborze.

Do Inkubatora spłynęło 9 Specyfikacji Innowacji (SI) wraz z budżetami i wszystkie zostały poddane ocenie formalnej. Wszystkie SI zyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu w czerwcu 2022.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny formalnej

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!