Aktualności

Wyniki oceny formalnej Specyfikacji Innowacji

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych Specyfikacji Innowacji wraz z budżetami w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.

Do Inkubatora spłynęło 29 Specyfikacji Innowacji (SI) wraz z budżetami i wszystkie zostały poddane ocenie formalnej. Wszystkie SI zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu we wrześniu.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny formalnej

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!