Aktualności

Wyniki oceny formalnej zgłoszonych pomysłów w III naborze

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej zgłoszonych pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” w ramach III naboru.

Do Inkubatora spłynęło 141 zgłoszeń. Zostały one poddane ocenie formalnej i wszystkie zostały skierowane do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy drogą mailową oraz zamieścimy listę na stronie projektu na przełomie lutego i marca 2022 r.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia (każdy pomysłodawca otrzymał kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny formalnej

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!