Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych w III naborze

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” w III naborze.

Komisja oceny merytorycznej oceniła 141 zgłoszeń, z czego 31 zgłoszeń uzyskało średnią ocenę powyżej 59 punktów i zakwalifikowało się do kolejnego etapu projektu, zaś dwa zgłoszenia uzyskały powyżej 53 punktów i znalazły się na liście rezerwowej. Kolejnym etapem projektu są onlinowe spotkania z Komisja. Daty poszczególnych spotkań będą ustalane indywidualnie z zakwalifikowanymi pomysłodawcami i pomysłodawczyniami. Gratulujemy pomysłodawcom i pomysłodawczyniom, którzy się zakwalifikowali do kolejnego etapu. Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, których nie mogliśmy zaprosić do dalej. Wasze pomysły w zdecydowanej większości są bardzo wartościowe i potrzebne! Doceniamy Waszą kreatywność, wrażliwość społeczną i gotowość do wspierania, angażowania i doceniania seniorów i seniorek. Jednak nasz projekt rządzi się nieubłagalnymi prawami i innowacyjność jest jedynym z podstawowych kryteriów. I to właśnie trudność w dostrzeżeniu innowacyjności przez członków i członkinie komisji była głównym powodem niezakwalifikowania Waszych pomysłów do naszego inkubatora. Wierzymy, że Wasza determinacja w realizowaniu działań pożądanych społecznie nie zakończy się, a Wasze pomysły będziecie mogli zrealizować w ramach innych, bardziej typowych programów.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia (każdy pomysłodawca i każda pomysłodawczyni otrzymał/a kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną w ramach oceny dwóch członków/członkiń Komisji oceny merytorycznej
  • informację o zakwalifikowaniu bądź nie do kolejnego etapu, czyli rozmów z Komisją

Szczegóły dotyczące rozmów z Komisją zostaną przekazane zakwalifikowanym pomysłodawcom i pomysłodawczyniom drogą mailową.