Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej Opisów Rozwiązań – I nabór – aktualizacja

W wyniku rozmów z ekspertami i ekspertkami oraz zespołem 667, który znajdował się na liście rezerwowej po posiedzeniu komisji oceny merytorycznej, która dokonywała oceny Opisów Rozwiązań zespołów z I naboru innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych w Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2, została podjęta decyzja o zakwalifikowaniu innowatorek z tegoż zespołu do kolejnego etapu: Upowszechnianie innowacji.

Tym samym została zaktualizowana lista zespołów zakwalifikowanych do tego etapu – lista dostępna jest w załączniku.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim czterem zespołom zakwalifikowania się do kolejnego etapu. Będziemy z dumą wspierać was w informowaniu świata o waszym rozwiązaniu i wspomagać w jego wdrażaniu wśród innych użytkowników.