Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej Pogłębionych Opisów Pomysłów – II nabór

Jest na miło przekazać wyniki oceny merytorycznej przesłanych Pogłębionych Opisów Pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” w ramach II naboru.

Komisja oceniła 40 pomysłów, a 32 z nich zostały ocenione pozytywnie i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu projektowego – preinkubacji (wstępnej inkubacji).

Poniżej znajduje się link do list z wynikami – lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy/pomysłodawczyni/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną przez projekt od 2 członków komisji oceniających dokumenty
  • informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Szczegóły dotyczące dalszych kroków zostaną przekazane zakwalifikowanym innowatorom/innowatorkom drogą mailową.