Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej Pogłębionych Opisów Pomysłów

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej przesłanych Pogłębionych Opisów Pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”

Komisja oceniła 39 zgłoszeń, które zostały ocenione pozytywnie podczas oceny formalnej.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną przez projekt od 2 ekspertów oceniających pomysł
  • informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu, czyli wstępnej inkubacji pomysłów.

Szczegóły dotyczące dalszych kroków zostaną przekazane zakwalifikowanym pomysłodawcom drogą mailową.