Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej Specyfikacji Innowacji – III nabór

Z radością przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej przekazanych przez innowatorów i innowatorki Specyfikacji Innowacji wraz z budżetami w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” w ramach III naboru. Komisja dokonała oceny także na podstawie dokumentów od tutorek.

Ocenie zostało poddanych 9 rozwiązań, z czego 6 uzyskało liczbę punktów powyżej 71.5 punktu i zostało zakwalifikowanych na listę Grantobiorców, którzy otrzymają grant na testowanie nowatorskiego rozwiązania na rzecz osób starszych.

Serdecznie gratulujemy Grantobiorcom!

W najbliższym czasie zespól Inkubatora będzie się kontaktował z innowatorami i innowatorkami, w celu dopracowania Specyfikacji Innowacji i budżetów, by następnie podpisać umowy o powierzenie grantu i przekazać niezbędne na ten cel środki.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia
  • nazwę organizacji/firmy/instytucji lub imiona i nazwiska innowatorów/innowatorek
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną podczas oceny 2 członków/członkinie komisji oceniających dokumenty
  • informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Wszystkim Państwu dziękujemy za dotychczasową współpracę!