Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych pomysłów

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej zgłoszonych pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”

Komisja oceniła 189 zgłoszeń, które zostały ocenione pozytywnie podczas oceny formalnej.

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia (każdy pomysłodawca otrzymał kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną przez projekt od 2 ekspertów oceniających pomysł
  • informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu, czyli rozmów z Komisją

Szczegóły dotyczące rozmów z Komisją zostaną przekazane zakwalifikowanym pomysłodawcom drogą mailową.