Aktualności

Wyniki rozmów członków komisji z pomysłodawcami

Przedstawiamy wyniki rozmów członków komisji oceny merytorycznej z pomysłodawcami w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”

Członkowie komisji spotkali się z sześćdziesięcioma zespołami pomysłodawców. 42 pomysły zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – na warsztaty „Generator Pomysłów”, które odbędą się pod koniec marca.

Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za udział w rozmowach, zaś zespołom zakwalifikowanym na warsztaty serdecznie gratulujemy!

Lista wyników przedstawia:

  • numer zgłoszenia (każdy pomysłodawca otrzymał kod mailowo w odpowiedzi na zgłoszenie)
  • nazwę pomysłodawcy/ imiona i nazwiska pomysłodawców
  • wynik oceny merytorycznej
  • średnią liczbę punktów uzyskaną przez projekt od 2 ekspertów oceniających pomysł
  • informację o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu, czyli na warsztaty „Generator Pomysłów”

Pozostajemy w kontakcie z pomysłodawcami i pomysłodawczyniami zaproszonymi do kolejnego etapu i wkrótce odezwiemy się ze szczegółami czekających nas w najbliższym czasie aktywności:)