Zapisy na newsletter

pola wymaganeZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PCG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-344, przy ul. Fabrycznej 17, lok 11, e-mail: mdyduch@pcgpolska.pl.
 2. W sprawie ochrony danych należy się kontaktować na adresy wskazane w pkt 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), podmioty serwisujące oprogramowanie używane przez Administratora, Partnerzy współpracujący przy projekcie GENERATOR INNOWACJI 2,a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych lub odwołania zgody, lecz nie dłużej niż przewidują przechowywanie przepisy prawa.
 7. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w pkt 1 powyżej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisania się na webinar.
 2. Dane Pani/Pana dane nie podlegają automatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.