Innowacje II edycji projektu

Łazienka wygodna na lata to innowacja, która – za pomocą cyklu warsztatów – uczy seniorki i seniorów czym jest dobrostan we własnym domu oraz na czym polega projektowanie uniwersalne. Innowacja koncentruje się na łazience – pomieszczeniu, w którym każdy z nas zaczyna i kończy dzień, a które zwykle nie jest przystosowane do potrzeb osób w wieku określanym jako „późna dorosłość”. Szkolenia oraz materiały dodatkowe pokazują, jak zmodyfikować przestrzeń domową do potrzeb zmieniających się z wiekiem. A także jak w prosty i ekonomiczny sposób wprowadzić konieczne zmiany w łazience. Obejrzyjcie filmy (https://youtu.be/JVSl8jJl-7s, https://youtu.be/oi9Ft7mDCdw, https://youtu.be/4BZCcekZGB0) o osobach, które zadbały o swój dobrostan.

Odbiorcami innowacji są osoby w wieku senioralnym zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach takich jak:

 • kluby seniora prowadzone przez samorządy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • różne stowarzyszenia,
 • centra aktywności seniora,
 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • organizacje skupione wokół fundacji.

Korzyści dla osób uczestniczących w innowacji:

 • wprowadzenie osób 60+ w zagadnienia projektowania uniwersalnego – rozwiązań komfortowych dla każdego użytkownika, bez względu na wiek;

Innowację Łazienka wygoda na lata mogą wdrożyć:

 • zarządy organizacji senioralnych,
 • samorządy, w szczególności departamenty odpowiedzialne za politykę senioralną,
 • stowarzyszenia i fundacje planujące różne formy działalności na rzecz seniorów i integracji międzypokoleniowej,
 • specjaliści prowadzący warsztaty rozwojowe dla seniorów,
 • markety budowlane, które nie potrafią w odpowiedni sposób wyeksponować oferty dla osób 60+,
 • producenci wyposażenia wnętrz, a w szczególności łazienek,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Znajdźcie edukatorkę lub edukatora, który po zapoznaniu się z materiałami, poprowadzi warsztaty. Może zrobić to jedna osoba, ale jeśli grupa uczestnicząca liczy więcej niż 20 osób, szkolenie powinno prowadzić dwoje trenerów.

Trenerką lub trenerem może być:

 • osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla dorosłych, znająca realia pracy z seniorami, mile widziane jest wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne.

Zadania osoby prowadzącej warsztaty:

 • zapoznać się z pakietem metodycznym, w którym opisane są wymagania dotyczące przeprowadzenia warsztatów, lista słów kluczowych oraz takich, których należy unikać;
 • przeczytać i przeanalizować scenariusze warsztatów, zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące czasu trwania poszczególnych części oraz sugestie dotyczące aktywności fizycznej podczas przerw;
 • zapoznać się z prezentacją – szczególnie dokładnie przeanalizować i stosować wskazówki dotyczące komunikacji z seniorami podczas warsztatów;
 • obejrzeć dwukrotnie filmy (https://youtu.be/JVSl8jJl-7s, https://youtu.be/oi9Ft7mDCdw, https://youtu.be/4BZCcekZGB0), które są integralną częścią warsztatów i po projekcji jeszcze raz przeczytać zadania dla grupy, które odnoszą się bezpośrednio do nich;
 • wypełnić swój egzemplarz zeszytu pt. Łazienka wygodna na lata, w taki sposób, jak będą to robić uczestnicy warsztatów. Ważne też, by osoba ta zachowała kolejność zadań zgodnie ze scenariuszem warsztatów i przeprowadziła samoobserwację dotyczącą poruszanych w zeszycie zagadnień.

Dotrzyjcie do potencjalnych uczestniczek i uczestników innowacji, skompletujcie grupę i zaproście na warsztaty.

Zadania związane z dotarciem do odbiorców innowacji:

 • wyślijcie pisma do organizacji senioralnych lub w ich siedzibach rozwieście ogłoszenia wydrukowane na domowej drukarce z zaproszeniem na warsztaty. Skorzystajcie z wzoru zaproszenia;
 • warsztaty reklamujcie hasłem: „Jak osiągnąć dobrostan we własnym domu”. Aby innowacja mogła być skutecznie wdrażana, należy podkreślać uniwersalność proponowanych rozwiązań;
 • stwórzcie listę chętnych uczestników (max. 20 osób w grupie);
 • potwierdźcie z każdą osobą zakwalifikowanie do grupy warsztatowej, przekażcie informację na temat terminu i miejsca spotkania;
 • przed warsztatami jeszcze raz potwierdźcie udział oraz poproście o przyniesienie długopisu lub ołówka oraz okularów do czytania;
 • przeprowadźcie wywiad dotyczący potrzeb uczestników w zakresie udziału asystentki lub asystenta seniora i tłumaczki lub tłumacza migowego;
 • dowiedzcie się, czy gmina organizuje przewóz osób z niepełnosprawnościami i odpowiednio wcześniej zamówcie taki przewóz, jeśli to konieczne.

Znajdźcie odpowiednią salę audiowizualną do przeprowadzenia warsztatów.

Powinna to być przestrzeń:

 • dostępna dla osób o szczególnych potrzebach, bez barier architektonicznych;
 • z odpowiednim miejscem pomiędzy stanowiskami, aby seniorzy z niepełnosprawnościami łatwo dotarli na miejsce;
 • wyposażona w laptop, rzutnik, ekran, mikrofon dla prowadzącego, głośnik bluetooth, flipchart i mazaki.

Przygotujcie odpowiednie materiały i sprzęt na warsztaty.
Wydrukujcie:

 • konspekty warsztatów w wersji czarno-białej – po jednym egzemplarzu dla osoby prowadzącej;
 • zeszyt Łazienka wygodna na lata w wersji kolorowej – dla każdego uczestnika po jednym egzemplarzu oraz po jednym dla osoby prowadzącej;

Zgrajcie prezentacjęfilmy na laptopa, który będzie używany podczas warsztatów.

Kupcie przybory piśmiennicze: mazaki do flipcharta i naklejki na ubrania/wizytówki dla każdej osoby uczestniczącej oraz prowadzącej. Ustawcie sprzęt audiowizualny i sprawdźcie jego działanie. Zadbajcie też o poczęstunek dostępny przed spotkaniem i w czasie przerw: wodę, kawę, herbatę oraz drobne przekąski. Wspólne picie herbaty wprowadza przyjazną, domową atmosferę.

Do realizacji działań według modelu Łazienka wygodna na lata potrzebujcie:

 1. Współpracy z instytucją albo firmą szkoleniową oraz trenerkami lub trenerami, edukatorkami lub edukatorami, psycholożkami i psychologami itp.
 2. Osoby koordynującej działania, która ma za zadanie:
 3. zapoznać się z instrukcją jak krok po kroku, jak realizować innowację,
 4. zorganizować nabór na trenera i edukatora,
 5. po jego wyborze przekazać mu wszystkie materiały składające się na innowację, dać czas na zapoznanie się z nimi i omówić specyfikę grupy, dla której innowacja będzie realizowana,
 6. zrealizować zadania wymienione w kroku drugim, trzecim i czwartym.

Koszty wdrożenia innowacji różnią się w zależności od sytuacji.

Opcja 1 – gdy warsztaty prowadzi edukatorka lub edukator pracujący w instytucji w ramach etatu oraz z wykorzystaniem własnej sali, koszty dla 20 osób uczestniczących są następujące:

 1. Druk zeszytu 20 szt./17 zł = 340,00 zł

Roczny koszt na odbiorcę = 17 zł

Opcja 2 – gdy warsztaty prowadzi edukatorka lub edukator z zewnątrz w wynajętej sali, koszty dla 20 osób uczestniczących są następujące:

 1. Wynajem sali – 3 dni/45 zł = 135 zł
 2. Druk zeszytu – 30 szt./17 zł = 340 zł
 3. Druk scenariuszy warsztatów – 1 szt./17 zł = 17 zł
 4. Catering – 20 os./15 zł = 300 zł
 5. Wynagrodzenie trenera – 3 os./400 zł = 1200 zł
  Koszt innowacji: 1992 zł
  Roczny koszt na odbiorcę = 17 zł

Innowacja działa skutecznie, gdy zadbacie o:

 1. Kontakty ze społecznością senioralną – dotarcie z informacją o innowacyjnym programie do uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, klubów gospodyń wiejskich i innych organizacji senioralnych.
 2. Personel i zarządzanie –
 • osoba prowadząca może jednocześnie organizować warsztaty;
 • osoba prowadząca warsztaty nie musi mieć wykształcenia w zakresie budownictwa, architektury czy projektowania, bo warsztaty nie są instrukcją, jak remontować łazienkę. Powinna to być jednak osoba, która prowadziła już warsztaty o innej tematyce i wie, jak zaangażować uczestników, potrafi sprawnie zrealizować poszczególne zadania zawarte w scenariuszu, ma doświadczenie w pracy z grupą senioralną i kompetencje społeczne. Ważne jest, aby była wrażliwa na potrzeby grupy i uważna w kwestii używanego języka;
 • jeśli grupa warsztatowa liczy więcej niż 20 osób, zalecane jest, aby warsztaty były prowadzone przez dwie osoby.
 1. Niezbędny sprzęt –
 • komputer ze standardowym systemem operacyjnym;
 • programy komputerowe odtwarzające standardowe programy pakietu Office;
 • programy do odtwarzania plików mp3 dostarczone w standardowym oprogramowaniu, w tym między innymi: ALLPlayer, VLC media player, Winamp, Build, Media Player Classic, iTunes;
 • rzutnik;
 • biały ekran 170 x 170 na stelażu lub do zawieszenia na ścianie;
 • głośnik bezprzewodowy połączony z komputerem przez Bluetooth;
 • dwa przedłużacze elektryczne.

Zdobycie dodatkowego finansowania na organizację warsztatów oraz druk zeszytu pt. Łazienka wygodna na lata. Każdy uczestnik powinien otrzymać swój egzemplarz. Koszt druku może stanowić wpisowe za uczestnictwo w warsztatach.

Z wypowiedzi osób biorących udział w testowaniu innowacji wynika, że wzrosła ich świadomośćdotycząca możliwości wprowadzenia zmian w łazience – zdały sobie sprawę, że zmiany te mają przyczynić się do polepszenia komfortu życia, a nie dowodzić obniżenia się ich sprawności fizycznej. Ewentualnych usprawnień i udogodnień w łazience, osoby uczestniczące nie kojarzą już z niepełnosprawnością. Wzrosła też ich wiedza na temat rozwiązań przystępnych cenowo, dostępnych na rynku. Zostały zmobilizowane i zachęcone do działania – wszystkie osoby biorące udział w testowaniu innowacji podkreślały, że warsztaty są bardzo inspirujące; sprawiły, że 60% z nich poważnie zastanawia się nad wprowadzeniem zmian w łazience w najbliższej przyszłości, a część z nich już coś zmieniła. Uczestnictwo w warsztatach nie tylko modyfikuje postawy i przekonania osób 60+, ale też zachęca do działania.

Innowacja ta zagospodarowuje istotną niszę edukacyjną. Dowodzą tego deklaracje osób uczestniczących, które wzięły udział w testowaniu innowacji a jednocześnie pełnią kierownicze funkcje w instytucjach senioralnych. Deklarowali oni chęć zorganizowania warsztatów w swoich placówkach. Zainteresowanie to bez wątpienia jest znaczącym sukcesem, który może przyczynić się do dalszego rozpowszechniania innowacji.

Jeden z seniorów, zapytany o to, co przekonało go do udziału w warsztacie, odpowiedział:
– „Temat! Bo mamy dość warsztatów o bezpieczeństwie, a tu ważna sprawa: komfort mieszkania, niby wszystko wiemy, ale na co dzień o nim zapominamy”.

Pojawiały się sugestie i postulaty, aby przygotować kolejne kursy dotyczące pozostałych przestrzeni domowych: pokojów, sypialni, kuchni.

Kolejnym sukcesem jest gotowość do wprowadzenia zmian przez osoby 70+. Innowatorki zastanawiały się, czy innowacja nie powinna być kierowana tylko do osób 60+, jako tych gotowych jeszcze na wprowadzanie zmian. Tymczasem okazało się, że warsztaty zostały pozytywnie odebrane także przez przedstawicieli grupy 70+. To pokazuje uniwersalność innowacji, która może być z powodzeniem realizowana bez ograniczeń wiekowych.

Iza Bogus – psycholożka kliniczna z wykształcenia. Pracowała jako dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. Była rzeczniczką prasową, prowadziła własną firmę PR. Jest autorką szkoleń medialnych i warsztatów copywritingu, a także specjalistką z zakresu strategii komunikacyjnych, PR-u kryzysowego i identyfikacji wizualnej. Wolontariuszka Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, zaangażowana w wolontariat towarzyszący dla seniorów.

Katarzyna Majewska – psychogerontolożka i kulturoznawczyni z wykształcenia. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka telewizyjna. Od kilku lat prowadzi firmę, koncentruje się na niestandardowych formach edukacji, takich jak warsztaty rozwojowe dla seniorów i dla osób pracujących z seniorami. Autorka cyklu szkoleń dla przewodników turystycznych z regionu łódzkiego. Jest czynną przewodniczką turystyczną po Łodzi, specjalizuje się w oprowadzaniu grup senioralnych.